Posts Tagged ‘מע”מ’

התקבל מסמך הנחיות להסדרת מעמד המשפחתונים במע”מ מרשות המיסים

Friday, November 16th, 2012
התקבל מסמך הנחיות להסדרת מעמד המשפחתונים במע”מ מרשות המיסים. אנו מקווים כי מסמך זה יסייע להסדרת המעמד בפני רשויות המיסים ויסיים את המאבק המוצלח שהחל במאי 2012.
אנא עדכנו את נציגות הסניפים בבעיות או בהצלחות בעקבות המסמך.

מסמך סופי מרשות המיסים גרסת PDF

מסמך מרשות המיסים