אודות ההתארגנות

.

מהו משפחתון?

ברחבי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל צמח בשנים האחרונות אחד הפרויקטים היפים והחשובים – המשפחתונים. משפחתון הנתמך על ידי משרד התמ”ת הוא מעון יום קטן לתינוקות ופעוטות אשר פועל בבית המטפלת ומאכלס עד 5 פעוטות בגילאים של בין חצי שנה ל-3 שנים.

הילדים המטופלים במשפחתונים מגיעים ברובם המוחלט ממשפחות קשות יום והתשלום עבור המשפחתון מסובסד בחלקו על ידי המדינה. הטיפול בילדים במשפחתון מאפשר לאמהות לקחת חלק במעגל העבודה ומעניק לילדים מסגרת קטנה משפחתית ויציבה בשעות הבוקר והצהריים.

מכיוון שמדובר בשירות חברתי פועלים כמעט כל 2400 המשפחתונים היום בקרב אוכלוסיות מעוטות יכולת – חרדיות, בדואיות, מוסלמיות, עולות ממדינות חבר העמים ועוד.

התשלום למטפלות המשפחתונים מתבצע על ידי הרשות המקומית ומשרד התמ”ת לפי מספר וגיל הילדים.

.

רקע להתארגנות

איגוד מטפלות המשפחתונים קם בכדי לשפר את תנאי העבודה של כלל מטפלות המשפחתונים. בצד המאבק על התנאים מהווה ההתארגנות גם מקום לשותפות, ליווי ותמיכה הדדית בין החברות.

ראשית ההתארגנות הייתה לפני מספר שנים מתוך מאבק בהצעת החוק שמטרתה הייתה העברת הפיקוח על המשפחתונים מידי המדינה לידי חברות פרטיות והמשכה על מנת להיאבק על זכויות המטפלות בצורה כוללת.

במהלך השנים סובלות מטפלות המשפחתונים מגזירות שמוטלות עליהן מדי תקופה בלי תיאום, בלי הגדרה כיצד לממש אותן ובעיקר, בלי תשלום הולם.

לאחר מספר שנים של מאבק התאגדו המטפלות במסגרת “כוח לעובדים”, על מנת להיאבק יחד במצוקות הפרטיות והמשותפות של המטפלות.

בהתארגנות לוקחות חלק מאות מטפלות מכל רחבי הארץ מבאר שבע וישובי הבדואים בדרום, דרך בני ברק, ירושלים, ואדי ערה וישובי הגליל. כולן באות מתוך ופועלות בקרב אוכלוסיות קשות יום.

.

מבנה ההתארגנות

המטפלות החברות בארגון מאוגדות בסניפים לפי מקומות היישוב. כל סניף בוחר את נציגותיו למזכירות הרחבה של איגוד המשפחתונים ולאסיפת הנציגים של “כוח לעובדים” בצורה שקופה ודמוקרטית. הסניפים ביישובים מקיימים אסיפות תכופות על פי הצורך ובהן מעצבים את מדיניות המאבק ברמה המקומית.

המזכירות הרחבה מאגדת את נציגות הסניפים בליווי חבר צוות ארגון עו”ד איתי סבירסקי ופעילים מהאיגוד וסטודנטים מהקליניקה לצדק ומשפט באוניברסיטת תל אביב. מתוך המזכירות מובילות הפעילות צוותי פעולה ברמה הארצית – צוות שטח ואסטרטגיה, צוות משא ומתן וצוות תקשורת.

 

הדרישות המרכזיות 

התעריף – התשלום אותו מקבלות המטפלות מהמדינה בעבור כל ילד במשפחתון. המציאות היום היא שמטפלת משפחתון עם 5 ילדים משתכרת מתחת לשכר המינימום. מטפלת משפחתון עם 4 ילדים עובדת בפועל בלי שכר. דרישתנו היא לקבוע תעריף שהולם את העלויות ומנגנון שיאפשר עדכון התעריפים מתקופה לתקופה.

הלנת שכר – רשויות מקומיות רבות מעכבות את התשלומים למטפלות מסיבות שונות. הלנת שכר היא עבירה על פי החוק ויש להפסיק את הפשע הזה.

הסדרת אוגדן ההפעלה – האוגדן מכיל את כל הדרישות ממטפלות המשפחתונים. מדי פעם נוספות דרישות כלפי המטפלות אך בלי פירוט מהיכן יבוא המימון לדרישות או כיצד המטפלות יכולות לעמוד בהן. כל הדרישות המופיעות בו צריכות לכלול גם את הכלים למימושן. בנוסף, אנו דורשים כי כל פיטורין של מטפלת ילוו בשימוע מוקדם בשיתוף נציג של ארגון העובדים.

.הפגנה מול משרד התמת - לאתר 2

הפגנה מול משרד התמ”ת בירושלים, יוני 2009