חוות דעת הלכתית התומכת בשביתת המשפחתונים

Sunday 13 כMay, 2012

לפניית מספר מטפלות פרסם אב בית הדין לממונות שע”י הרבנות הראשית ירושלים, כבוד הרב חיים וידאל, חוות דעת הלכתית התומכת בזכותן של המטפלות לשבות. פסיקתו של הרב וידאל זכתה להסכמה גם מהגאון רבי אשר וייס שהינו מהפוסקים הנחשבים בציבור החרדי. חוות דעת אלו יספקו תימוכין לכל המטפלות הזקוקות לתימוכין ממין זה להצטרף לשביתת המשפחתונים.

הוספת תגובה

התגובה