Archive for June, 2010

מכתב דרישות הועבר לתמר אלמוג מהתמ”ת

Wednesday, June 23rd, 2010

ב-10.6.10 נשלח  למשרד התמ”ת מכתב מטעם איגוד המשפחתונים, שמפרט את דרישות המטפלות מהתמ”ת.
המכתב, בחתימתו של ע”וד איתי סיברסקי, מוען לגב’ תמר אלמוג, מנהלת אגף מעונות יום ןמשפחתונים בתמ”ת.

אלה הם עיקרי הדרישות שהועברו:

 • השוואת תעריף מטפלות המשפחתונים לתעריף מטפלות המעונות.
 • שכר מינימום – שיבוץ של חמישה ילדים שהוריהם משלמים בפועל – באחריות הרשות.
 • איסור הלנת שכר – קנס לרשות באיחור.
 • ימי אבל ללא תשלום המטפלת.
 • שקיפות במסמכי הרישום.
 • נציגות למטפלות בועדת ההיגוי.
 • כל מטפלות תוכל לבחור בעצמה לעבוד 5 או 6 ימים בשבוע.
 • שינוי בדרישות הפעילות והכנסתן לחוזה רק במו”מ והסכמה של המטפלות.
 • ארבעה ימי בחירה (חופש בתשלום) נוספים.
 • הכשרות רק על חשבון הרשות/מפעיל.
 • החזרה עלות קורס ההכשרה הראשוני.
 • ביטוח הילדים על חשבון הרשות/מפעיל.
 • הפגנה בגבעת הממשלה

  Thursday, June 3rd, 2010

  עשרות רבות של מטפלות , פעילים ותומכים הגיעו ביום רביעי, ה-26 במאי, לגבעת הממשלה בירושלים, והפגינו מול משרד התמ”ת.
  המפגינים מחו על התנהלותו הקלוקלת של המשרד ותמיכתו בחברת נאות-מרגלית שפועלת בברוטליות כנגד ההתאגדות באלעד ועומדת לפטר את מובילות המאבק באלעד – טובה כהן ויעל זייצ’יק.